Fællesskabets paradokser

Fællesskabet bliver peget på som én af vejene til at lykkes med at skabe øget mental trivsel. Eksempelvis bliver fællesskab nævnt som én af anbefalingerne fra stresspanelet (2019) for at knække stresskurven (Sundheds- og Ældreministeriet, 2019). Det sker i en tid, hvor ensomhed, mistrivsel og stress fylder i samfundsdebatten, og hvor det er tydeligt, at …

Fællesskabets paradokser Læs mere »