Stress og trivsel

I et samtaleforløb vedrørende stress og trivsel er fokus på den enkelte person og dennes problemstilling.

Jeg har flere års erfaring med at arbejde med stress individuelt såvel som organisatorisk bl.a. med udarbejdelse af stresspolitikker, temadage om stresshåndtering m.m. Klienterne har været medarbejdere såvel som ledere.

Ved stresshåndtering vil samtalen tage udgangspunkt i den enkeltes oplevede belastning, samt behov for støtte og rådgivning. Stress fremtræder på forskellig vis og intet stressforløb er ens. Arbejdet vil være fokuseret på, at hjælpe klienten i sin proces tilbage til en robusthed. Både krop og psyke vil blive involveret.

Med udgangspunkt i at ”stress rammer individuelt, men skal løses i fællesskab” vil arbejdspladsen ofte blive inddraget, efter aftale med klienten. Formålet er, at få skabt dialog og samarbejde med arbejdspladsen om, hvordan og hvornår klienten eventuelt kan vende tilbage.

Eksempel på temaer der arbejdes med omkring stress og trivsel:

  • Forebyggelse af stress med fokus på mental robusthed og dialog med virksomheden (f.eks. lederen)
  • Afklaring og støtte ift. trivsel på arbejdspladsen (f.eks. konflikt, mobning, samarbejdsproblemer)
  • Kortlægning af personlige og arbejdsmæssige situationerne, der belaster
  • Rådgivning og støtte til at komme tilbage i arbejde efter længerevarende stressforløb
  • Genetablering af kontakt til kroppen, samt balancen mellem krop og psyke
  • Afklaring af arbejdsmuligheder

Kontakt

Den enkelte opgave vil altid blive skræddersyet i dialog med dig. Kontakt mig gerne for en uforpligtende snak om din problemstilling og behov.