Min vision

Jeg arbejder for, at flere får taget ledelse på det gode (arbejds)liv  – både i organisationer og i eget liv

Det tager form ved  to primære ting i mit virke: rådgivning omkring (livs)ledelse og skabelse af fællesskaber. Det være sig i organisationer, i fællesskaber eller hos det enkelte individ. 

Mit arbejde er bredt forankret omkring ledelse, hvor jeg agerer betroet rådgiver for ledere , samt laver ledelsesfællesskaber. Som en del af dette arbejde har jeg fokus på, hvordan særligt ledere må bedrive livsledelse og tage vare på sit eget livs undervejs. 

Desuden arbejder jeg på at flere får sat fut i sin skaberkraft, hvorfor jeg har et særligt fokus på hvordan vi kan gøre det individuelt og sammen. Bl.a. med podcasten ‘Skaberkraft’ med af Lennart Lajboschitz.

Jeg har et særligt fokus på fællesskaber, for sammen kan vi mere og det er en struktur i samfundet vi mangler at få skabt bedre mulighed for. Derfor udvikler jeg løbende nye former herfor og undersøger feltet, bl.a. ved at lave bofællesskaber, højskole-fællesskaber og nye samfundsmæssige strukturer herfor. 

Det seneste bidrag hertil er vores workshop om ‘fremtidens fællesskab’: https://absaloncph.dk/events/fremtidens-faellesskaber/

Thingstrup Erhvervspsykologi

Arbejder for at fremme trivsel og skabe robusthed, i organisationer såvel som hos enkelte personer.

I det erhvervspsykologiske felt beskæftiger, jeg mig primært med ledelse- og organisationsudvikling. Jeg er erfaren indenfor gruppedynamik og har en særlig interesse for at skabe dynamiske og solide teams, der kan rumme kompleksiteten og forskellighederne sammen. De erhvervspsykologiske opgaver varetages i samarbejde Clavis Erhvervspsykologi, hvor vi særligt har fokus på paradokser i ledelse.

I det kliniske felt arbejder jeg, særligt med stress, og samspillet mellem krop og psyke. Stress-samtalerne foretages på baggrund af evidensbaserede metoder og mange års forskning indenfor feltet. Min tilgang bygger på en fremadrettet og handlingsorienteret tilgang, hvor jeg bygger på Hillerød-metode udviklet af bl.a. Pernille Rasmussen v/ GrowPeople, som jeg har haft et mangeårigt samarbejde med. Jeg har et særligt fokus på samspillet mellem krop og psyke, hvor jeg i samtalerne trækker på min baggrund som yogalærer.
Desuden afholder jeg kurser omkring krop og psyke. Læs mere herom under undervisning og kurser.

Profil

Jeg er optaget af sammenhængskræft og kompleksitet i organisationer og i samfundet, derfor stiller jeg skarpt på paradokser og valg, både i organisatorisk sammenhæng og i individuelle problemstillinger. Mit omdrejningspunkt er en helhedsorienteret tilgang, som tager højde for organisationens fundament og den menneskelige kompleksitet, med særlig vægt på ledelse og arbejds- fællesskaber.

Fællesskaber er en hjertesag og et særligt fokusområde, hvor den seneste tid har været at skabe (bæredygtige) fællesskaber, fordi det gode liv og den mentale sundhed i høj grad bygger på at være integreret i samfundet omkring dig og at have fælleskaber at tage del i.

Det er mit kendetegn at løse opgaver med energi, nærvær og mod. Med mig som psykolog får du en medspillende modspiller, der er ambitiøs efter at skabe et forløb/en proces, som bidrager til robusthed og langsigtet virkning for individet, såvel som organisationen.

Fællesskaber og folkehuset Absalon kan jeg tale om i timevis, så kontakt mig gerne for at høre nærmere eller få sparring på det fællesskab du drømmer om at lave.

Kort fortalt

Jeg er autoriseret psykolog fra Aarhus Universitet, Cand.Pysch.Aut., med speciale indenfor det erhvervspsykologiske felt, hvor jeg har arbejdet siden 2008. 

Mit primære arbejde består af, at være betroet ledelsesrådgiver og bidrage til at skabe bedre ledelse af organisationer og at lederen selv. Deraf navnet livsledelse – at mestre livets paradokser (2022) som min nyeste bog hedder. 

Jeg arbejder ud fra Dansk Psykolog Forenings regler om etik og er underlagt psykologlovgivningens regler om tavshedspligt.

Desuden har jeg været daglig leder på Zanzibar Højskolen, og er nu medstifter og leder af Zanzibar Sommerhøjskole. Jeg er uddannet yogalærer. Derfor har jeg en helhedsorienteret tilgang til at krop og psyke hænger sammen.

For yderligere information om mine kompetencer og profil – se linkedin