Jeg tilbyder .

Psykologisk rådgivning og fællesskab for ledere

Let's create
- bedre ledelse & mere trivsel

Mit arbejde er forankret i ledelsesrådgivning og skabelse af fællesskaber.

Som erhvervspsykolog arbejder jeg tæt på den enkelte leder i såvel professionel og personlig regi. 

Jeg ser ledertrivsel er en væsentlig del af god ledelse, hvorfor jeg hjælper ledere til at bedrive livsledelse. Og for at være en dygtig leder, er et fællesskab vigtigt. Derfor laver jeg intime ledelsesfællesskaber, hvor ledere på tværs af brancher i forpligtende fællesskab sparrer og udfordrer hinanden.  

Mit teoretiske ståsted tager afsæt i paradokstænkningen med et ønske om, at kunne møde komplekse problemstillinger med tilsvarende komplekse refleksioner. 

Mit seneste bidrag indenfor dette felt er bogen: Livsledelse – at mestre livets paradokser (udkommet 25. februar, 2022) 

Coaching

Coaching af ledere – eksempelvis omkring et særligt organisatorisk mål eller dit næste karriereskridt. Jeg tilbyder coachingforløb for ledere, iværksætter og direktører der ønsker at få hjælp til at håndtere ledelsesmæssige eller personlige problemstillinger. Coaching er en målfokuseret samtaleform, hvor vi arbejder med afdække dine mål og motivationen herfor, hvorefter vi løbende udarbejder konkrete skridt på vejen dertil.

Undervisning og kurser

Jeg brænder for at undervise og videreformidle teori på en dynamisk og inspirerende måde. Min undervisning tager udgangspunkt i teori og kobler det tæt til praksis gerne vha. cases og deltagernes erfaringer. Desuden er undervisningsformen dialogisk og deltagerinddragende. Det er vigtigt for mig at holde min viden opdateret og sikre at jeg både har den relevante teori og praksis indenfor feltet til at mit arbejde kan være af høj faglig kvalitet.