Uddrag:

Selv om mange ikke længere lever i en kernefamilie, bliver boligerne bygget som om, alle gør. Nye boformer, hvor folk kan dyrke et andet fællesskab, kan give bedre betingelser for trivsel. Selv om vi hver især kan føle et tilhørsforhold med vores mange venner på Facebook og et antal følgere på andre sociale medier, taler statistikkerne deres tydelige sprog. En ud af fem danskere oplever, at de står uden for fællesskabet. 35.000 danskere er dagligt sygemeldt med stress. 260.000 over 16 år føler sig ensomme. Og så er det endda kun toppen af isbjerget.

Det er noget i vores samfund, som vi i fællesskab må tage os af. Det er nogle tal og tendenser, som vi må tage alvorligt og ikke må forvente blot kan løses af det enkelte individ. Derimod er det noget, vi må tage os af på et højere niveau, frem for at lade det være op til hver enkelt af os at fikse os selv og skabe vores egen lykke. Vi må tage et samfundsmæssigt ansvar for, at få skabt bedre rammer for trivsel og mental sundhed.

Læs hele artiklen her